Hyppää sisältöön

Rannikkoprikaatin ITÄ-19 -harjoitus

Rannikkoprikaatin johtama taisteluharjoitus ITÄ-19 toimeenpannaan 1. - 8.11.2019 välisenä aikana Sipoon, Porvoon, Loviisan, Pyhtään, Kotkan, Haminan ja Virolahden kuntien/kaupunkien eteläisellä rannikko- ja saaristoalueella.

Kiinteistöjen tilapäinen käyttäminen puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan

Rannikkoprikaati on tehnyt 6.9.2019 puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 14 § nojalla päätöksen muiden, kuin puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevien kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 1. – 8.11.2019 välisenä aikana Sipoon, Porvoon, Loviisan, Pyhtään, Kotkan, Haminan ja Virolahden kuntien/kaupunkien eteläisellä rannikko- ja saaristoalueella.

Päätös pidetään nähtävillä Upinniemen varuskunnan portilla sijaitsevan asiakaspalvelupisteen julkisella ilmoitustaululla 28.10. - 8.11.2019 välisen ajan. Asiakaspalvelupisteen osoite on Upinniementie 1075, 02470 Kirkkonummi. Päätös on nähtävissä myös internetissä www.merivoimat.fi/Harjoitukset/RPR-ITÄ-19.

Päätös katsotaan tiedoksi annetuksi seitsemäntenä (7) päivänä päätöksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Tähän päätökseen saa vaatia oikaisua Rannikkoprikaatilta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Kiinteistön käyttöä koskevaa päätöstä noudatetaan muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen kiellä päätöksen täytäntöönpanoa.

Lisätietoja päätöksestä antaa kapteeniluutnantti Timo Kallioinen p. +358 299 321 102 tai [email protected].

Rannikkoprikaatin esitykset

 

 
´