Rannikkoprikaatin KESKI-19 -harjoitus

Rannikkoprikaati on tehnyt 18.2.2019 puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 14 § nojalla päätöksen muiden, kuin puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevien kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan 2. – 10.5.2019 välisenä aikana Hanko - Porvoo välisellä maa- ja saaristoalueella.

Päätös pidetään nähtävillä Upinniemen varuskunnan portilla sijaitsevan asiakaspalvelupisteen julkisella ilmoitustaululla 1.4. - 15.5.2019 välisen ajan. Asiakaspalvelupisteen osoite on Upinniementie 1075, 02470 Kirkkonummi. Päätös on nähtävissä myös internetissä www.merivoimat.fi/RPR-KESKI-19.

Päätös katsotaan tiedoksi annetuksi seitsemäntenä (7) päivänä päätöksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Tähän päätökseen saa vaatia oikaisua Rannikkoprikaatilta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Kiinteistön käyttöä koskevaa päätöstä noudatetaan muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen kiellä päätöksen täytäntöönpanoa.

Lisätietoja päätöksestä antaa kapteeniluutnantti Timo Kallioinen p. +358 299 321 102 tai timo.kallioinen@mil.fi.

Rannikkoprikaatin esitykset