Rannikkoprikaatissa vieraita Pääesikunnasta

Rannikkoprikaati 17.1.2020 16.44
Tiedote

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraaliluutnantti Ilkka Korkiamäki ja Pääesikunnan koulutusosaston henkilöstö kävivät tutustumassa Rannikkoprikaatin koulutusympäristöön.

Käyntien kuluessa käytiin mielenkiintoisia keskusteluja Koulutus 2020 -ohjelman käyttöönoton ensivaikutelmista varusmiesten koulutuksessa erityisesti verkko-oppimisen ja simulaattoriavusteisen koulutuksen näkökulmasta. Parhaan tuntuman simulaattoreiden mahdollisuuksista saa kokeilemalla niitä itse - näin myös tehtiin ja koko asevalikoimalla ammuttiin. Käyttökokemusten perusteella henkilöstöpäällikkö kehotti runsaisiin toistoihin simulaattoriavusteisen ampumakoulutuksen parissa.

Pääesikunnan koulutusosaston seurantakäynnin aikana keskityttiin havaintoihin ja kokemuksiin Koulutus 2020 -toimenpiteiden käyttöönottoon liittyen laajemmalla rintamalla. Seurantakäynnin aikana tutustuttiin käynnissä olevan alokasjakson koulutukseen, painopisteen ollessa ampumakoulutuksessa ja toimintakykykoulutuksessa.

Käydyt keskustelut vahvistivat käsitystä siitä, että kahden vuoden aikana tehdyt toimenpiteet ovat olleet oikeita ja palaute kentältä, niin onnistumisista kuin epäonnistumisista, on välittynyt suoraan oikeille henkilöille.

Simulaattorille on mallinnettuna harjoituksia, joissa eri asetyypeillä harjoitellaan ammunnan perusteita, perusammuntoja, taisteluammuntoja tai erikoisammuntoja. Harjoitusten mallinnuksilla voidaan erinomaisesti vastata harjoitettavan joukon osaamistasoon, tavoitteisiin tai koulutusvaiheeseen.

Simulaattori tuo ampumakoulutukseen syvyyttä

Simulaattorin avulla kouluttaja pystyy analysoimaan ja todentamaan ampujalle tähtäyksen, pidon, puristavan laukauksen sekä jälkipidon ja aseen mahdollisen kallistuksen laukausta ennen ja jälkeen. Myös nopeissa laukauksissa voidaan jokainen laukaisutapahtuma todentaa myöhemmin erikseen, mikä on tavanomaisessa ampumarataympäristössä täysin mahdotonta. Ampumaolosuhteisiin voidaan tuoda kenttäolosuhteiden haastetta esimerkiksi lisäämällä haluttu tuuli, vesi- tai lumisade.

Kummankin ryhmän tutustuminen järjestelmään vahvisti käsitystä, että sisäampumasimulaattorilla on mahdollisuus lisätä ampumakoulutuksen määrää, kehittää ampumakoulutuksen mielekkyyttä sekä nostaa ase- ja ampumakoulutuksen laatua uudelle, korkeammalle tasolle.