Minfartyget Hämeenmaa gick in på ryskt territorialhav den 1 augusti 2019

Marinen 2.8.2019 18.52
Pressmeddelande

I samband med ett bevakningsuppdrag inom ramen för övervakningen av den territoriella integriteten i östra Finska viken gick minfartyget Hämeenmaa den 1 augusti en kort sträcka, som djupast cirka 600 meter, in på Rysslands territorialhav.

När fartyget upptäckte misstaget återvände det omedelbart till internationella vatten och rapporterade incidenten så som den operativa ledningen förutsätter. Marinen utreder fallet och har inlett en undersökning.

De finländska myndigheterna har varit i kontakt med Ryssland och beklagat det skedda.