Marinens årsdag firas i Vasa efter en paus på 40 år

Marinen 30.6.2017 11.49
Pressmeddelande

På lördag den 8 juli 2017 firas marinens årsdag i Vasa, i Inre hamnen vid Kuntsis kaj. Föregående gång då marinens årsdag har firats i Vasa var 1978.

Som kommendör för årsdagens paradmönstring fungerar marinens stabschef, flottiljamiral Timo Hirvonen. Paradtrupperna mönstras av kommendören för marinen, viceamiral Veijo Taipalus. Fältandakten hålls av marinens präst, militärpastor Ari Suominen.

Fartygen, som deltar i årsdagen - minfartyget Uusimaa, minjaktfartyget Purunpää, robotbåten Pori och robotbåten Raahe anländer till Inre hamnen i Vasa på fredagen den 7 juli före klockan 12 och lämnar hamnen söndagen den 9 juli under förmiddagen. I evenemanget deltar även båtar från försvarsföreningarna.

Marinens årsdag firas till minnet av slaget vid Svensksund, som utkämpades 9 - 10 juli 1790.

Program lördag 8.7:

8.00 Högtidlig flagghissning på fartygen och på hamnkajen

9.15 Kransnedläggning vid hjältegravarna

10.00 Paradmönstring på hamnområdet

11.00 - 18.00 Fartygen håller öppet för allmänheten. OBS! Minfartyget Uusimaa och robotbåten invid den kl. 11 - 14.

12.00 Flottans musikkår ger en konsert (På Vasa torg)

22.00 – 2.00 Festbelysning på fartygen

Soldathemmet har försäljning i Inre hamnen på lördag

Paraatit ja juhlat