Meritaisteluharjoitus Lyydia päättyi
Merivoimat - yhdessä, valmiimpana

Merivoimat 1.6.2017 12.00
Tiedote
Merivoimat - yhdessä, valmiimpana

Merivoimien kevään suurin kansallinen harjoitus Lyydia päättyi tänään. Harjoitukseen osallistui kokonaisuudessaan reilut 2 600 henkilökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä merivoimien kaikista joukko-osastoista.

Harjoituksen päämäärä oli merioperaatioiden harjoittelu. Merioperaatiolla toimeenpannaan merivoimien lakisääteisten tehtävien suoritus käyttäen merivoimien kaikkia suorituskykyjä. Maa- ja ilmavoimilla tuetaan tarpeen mukaan merioperaatioiden kannalta keskeisiä toimintoja, tuetaan merivoimien taistelua sekä täydennetään tilannekuvaa ja maalinosoitusjärjestelmää merellä.


Lyydiassa harjoiteltiin pintatorjuntaa, ilmatorjuntaa, sukellusveneentorjuntaa, miinantorjuntaa ja miinoittamista, merialueiden valvontaa, harjaannutettiin johtamista sekä toteutettiin useita yksikkökohtaisia perusharjoitteita. Rannikko- ja laivastojoukot toimivat ja harjoittelivat merioperaatiossa yhdessä:

– Taisteluteknisen harjoituksen tavoitteena on harjoituttaa nimenomaisesti perusyksiköitä ja niiden johtoportaita perustaistelumenetelmien hallitsemiseksi. Tässä onnistuttiin mielestäni hyvin. Harjoitukseen osallistuvat joukot harjaantuvat hyvissä olosuhteissa ja vankan johtamisen tukemana omien tehtäviensä toteuttamisessa ja naapurijoukkojen tukemisessa, tiivistää harjoituksen johtaja, merivoimien valmiuspäällikkö, kommodori Tuomas Tiilikainen harjoitusta.

– Rannikko- ja laivastojoukkojen taktisten tehtävien toteutus oli laadukasta, ja yhteistoiminta sujui sangen hyvin aikaisempien vuosien tapaan. Harjoituksen aikaista osaamisen kehittymistä ja harjoitusjoukkojen hyvää henkeä oli ilo seurata. Myös eri taktisten tehtävien yhteensovittaminen onnistui hyvin, ja harjoituksen lopussa voidaan todeta, että merivoimien merioperaatioiden toimeenpanokyky on hyvä. Tästä on hyvä jatkaa kohti seuraavia ja vielä vaativampia harjoituksia.


Merivoimat harjoittelee muiden puolustushaarojen ja viranomaisten kanssa

Lyydiassa tehtiin tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten ja puolustushaarojen kanssa:

– Viranomaisten ja eri puolustushaarojen välinen yhteistoiminta on tärkeä osa merioperaatioita, ja tässä harjoituksessa voitiin jälleen todeta yhteistoiminnan olevan tarpeellista, laadukasta ja sujuvaa, kertoo kommodori Tiilikainen toteutuneesta yhteistyöstä.

Harjoituksessa oli mukana maavoimat, ilmavoimat, Puolustushallinnon logistiikkalaitos ja Rajavartiolaitos.

Tukitoiminnot, kuten merellinen huolto oli keskeinen osa harjoituksen ja joukkojen toimintaa. Lyydiassa muun muassa täydennettiin merellä ampumatarvikkeita, polttoainetta, vettä ja muonaa aluksille.

Harjoitusjoukot palaavat viimeistään perjantain aikana tukikohtiinsa.