Merivoimat valvoo vuorokauden jokaisena hetkenä

Merivoimat 12.7.2019 14.15
Tiedote
Kuvassa on Hamina-luokan ohjusvene merellä kesällä.

Itämerellä kulkee joka hetki noin 2500 alusta, joista noin 140 alusta kulkee Suomen aluevesillä tai niiden läheisyydessä. Tehtäviensä täyttämiseksi merivoimat tunnistaa alueella liikkuvat kohteet yhdessä muiden puolustushaarojen sekä Rajavartiolaitoksen kanssa. Tunnistettua meritilannekuvaa täydentää kansainvälisen merivalvontayhteistyön kautta saatu tieto.

Turvallisuustilanteen kehitys globaalisti on ollut viime aikoina vaikeasti ennakoitavaa, ja tilanteen odotetaan jatkuvan samanlaisena. Sotilaalliset jännitteet Itämeren alueella ovat lisääntyneet ja epävarmuus on lisääntynyt laajemminkin. Itämeren alueen sotilasstrateginen merkitys on kasvanut ja sotilaallinen toiminta alueella lisääntynyt. Itämeren rantavaltioiden ja muiden maiden lisääntynyt sotilaallinen aktiviteetti näkyy Suomen lähialueilla lähes päivittäin.

Olemme merivoimissa valppaina. Osana puolustusvoimia seuraamme sotilaallista merellistä toimintaympäristöämme vuoden jokaisena hetkenä. Ylläpidämme jatkuvan valmiutemme alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen, ja myös hyökkäyksen torjuntaan. Turvallisuusympäristön kehitys on asettanut myös merivoimille kasvaneita vaatimuksia erityisesti tilannekuvalle, ennakkovaroituskyvylle ja valmiudelle.

Meripuolustuksella on suuri merkitys yhteiskunnan huoltovarmuudelle, koko puolustusjärjestelmän toimivuudelle sekä puolustusvoimien tehtävien toteuttamiselle normaalioloissa, alueellisen koskemattomuuden valvonnassa ja turvaamisessa, ennaltaehkäisyssä sekä mahdollisen hyökkäyksen torjunnassa. Turvallisuustilanteen muutokset edellyttävät merivoimilta korkean valmiuden ylläpitämisen lisäksi myös suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä.

Merioperaatioiden edellytyksenä normaali- ja poikkeusoloissa on tunnistettu tilannekuva pinnan alta, pinnalta ja ilmatilasta sekä jatkuva kyky johtamiseen ja tulenkäyttöön. Itämerellä kulkee joka hetki noin 2500 alusta, joista noin 140 alusta kulkee Suomen aluevesien läheisyydessä. Kokonaisuutena Suomen aluevesien läheisyydessä kulkee noin 51 500 alusta vuodessa. Seurattaviin kohteisiin tulee laskea lisäksi vielä rannikkoliikenteen noin 40 000 alusta vuodessa.

Suomen puolustuksen uskottavuuden ja valtion suvereniteetin osoittaminen tapahtuu normaalioloissa alueellisen koskemattomuuden valvonnalla ja turvaamisella. Merialueen koskemattomuutta valvotaan ja turvataan merivalvonnan kiinteillä, siirrettävillä ja liikkuvilla järjestelmillä sekä alueloukkausten torjuntaan ja sukellusveneentorjuntaan kykenevillä aluksilla yhdessä muiden merellisten viranomaisten kanssa.

Oman merialueen valvontakyky antaa signaalin kansainväliselle yhteisölle kyvystä vastata omasta alueestamme ja sen laillisesta käytöstä. Samalla turvalliset ja vakaat olosuhteet merellä mahdollistavat kauppameriliikenteen häiriöttömän kulun aluemerellämme. Tämä edellyttää merivoimilta kykyä toimia merialueilla ympäri vuoden sekä muodostaa kattava tilannekuva. Tarvittaessa on kyettävä päättäväisesti estämään alueellista koskemattomuutta uhkaava toiminta kuitenkaan provosoimatta tilannetta. Kansainvälinen meritilannekuvayhteistyö täydentää kansallisten viranomaisten yhteistyönä tuotettua tilannekuvaa. Tärkeimpänä on Ruotsin kanssa tehtävä jo vuonna 2006 aloitettu meritilannekuvayhteistyö. Tätä tukevat sekä Itämeren alueen että kaikki EU:n merialueet kattavat tilannekuvajärjestelyt (SUCBAS ja MARSUR).