FI SV EN

Merivoimat osallistuu Northern Coasts 2017 -harjoitukseen Ruotsissa

Merivoimat 24.8.2017 9.09
Tiedote
Merivoimat osallistuu Northern Coasts 2017 -harjoitukseen Ruotsissa

Northern Coasts (NOCO-17) harjoitus järjestetään Ruotsissa 8.-21.9. syyskuuta. Harjoitus on Saksan merivoimien kansainvälinen kutsuharjoitus Nato, EU ja Naton partnerimaille. Harjoituksen johtaa Ruotsi ja osallistujamaita on 14.

NOCO-17 -harjoituksen päämäärä on harjoitella monikansallista johtamista ja toimintaa kriisinhallintaoperaatioissa. Harjoituksessa kehitetään kansainvälistä yhteistoimintaa ja johtamista. Suomen osallistuminen harjoitukseen tukee Suomi-Ruotsi-yhteistyön (FISE) tavoitteita ja päämääriä, joilla pyritään maiden väliseen yhteiseen puolustukselliseen suorituskykyyn ja yhteistoimintaan merellisissä operaatioissa.

Harjoitus jakautuu osaharjoitusvaiheeseen ja taktiseen vaiheeseen. Osaharjoitusvaiheessa joukot harjoittelevat merioperaatioiden eri osa-alueita: merivalvontaa, pintatorjuntaa, ilmatorjuntaa, sukellusveneentorjuntaa ja miinantorjuntaa. Taktisessa vaiheessa harjoitellaan fiktiivistä, mutta realistista skenaariota monikansallisessa kriisissä merialueilla. Harjoitus toteutetaan Gotlannin ja eteläisen Itämeren alueilla.

Tänä vuonna harjoitukseen osallistuu suomesta esikuntaupseereita, varusmiehiä ja palkattua henkilökuntaa noin 250 henkilöä. Alusyksiköistä mukana ovat Hämeenmaa-luokan miinalaiva Rauma-luokan ohjusvene sekä kaksi Katanpää-luokan miinanetsijää ja huoltoalus. Suomalais-ruotsalaisen merellisen taisteluryhmän (SFNTG, Swedish-Finnish Task Group) esikunnan upseerit jatkavat harjoitusta AURORA-harjoitukseen, joka on Ruotsin puolustusvoimien vuoden 2017 pääsotaharjoitus ja toteutetaan maiden merivoimien osalta osittain NOCO-harjoituksen kanssa lomittain.

Northern Coasts -harjoitus on osa Suomen merivoimien vuosisuunnitelman mukaista harjoitustoimintaa. NOCO-harjoituksia on pidetty vuodesta 2007 alkaen ja Suomi on ollut osallisena vuosittain.

Edit 25.8.2017 klo 12:06: Harjoituksessa on mukana myös huoltoalus. 14.9.2017 osallistujamaiden määrä tarkentunut 14.