Merivoimat harjoitteli Naton laivasto-osaston kanssa

Rannikkolaivasto 27.3.2018 16.09
Tiedote
Tanskalainen fregatti HDMS Nils Juel.

Merivoimat toteutti Passex-harjoituksen Naton laivasto-osaston kanssa Pohjois-Itämerellä 26.3.2018.

Naton laivaston-osastoon Standing Naval Maritime Group 1 (SNMG1) kuuluu neljä alusta, joista johtoaluksena toimii tanskalainen fregatti HDMS Nils Juel. Merivoimista harjoitukseen osallistui miinalaiva Hämeenmaa.

Harjoituksen teemana oli aluevalvonta. Harjoitusohjelmaan sisältyi muun muassa tilannekuvaharjoittelua, varoitustuliammunnat, alustarkastustoimintaa sekä sukellusveneentorjuntaa. Varoitustuliammunnoissa Hämeenmaa ja Nils Juel laskivat pintamaalilaitteet mereen, joihin kukin alus harjoitteli kohteen huomauttamista, varoittamista ja varoituksen tehostamista alusten tykistöllä. Harjoituksessa myös vaihdettiin henkilöstöä alukselta toiselle sekä toteutettiin merenkulun harjoitteita, esimerkiksi muodostelma-ajoa ja viestitystä.

Passex-harjoitus

Passex-harjoituksia toteutetaan tyypillisesti eri valtioiden sota-alusten operoidessa samalla merialueella. Ne voivat olla esimerkiksi osa kansainvälisten laivasto-osastojen vierailuja tai huoltokäyntejä, joiden päättyessä isäntämaan alus tai alukset saattavat vierailevat alukset matkaan yhdessä harjoitellen. Sana Passex tuleekin sanoista "passing exercise", joka kuvaa harjoituksen luonnetta. Harjoitus voidaan suunnitella ja toimeenpanna varsin nopeasti jopa yksikkötasalla, eikä se vaadi laajempien monikansallisten harjoitusten tapaista valmistelutyötä. Tällä kertaa varsinaista vierailua SNMG1:n toimesta ei toteutettu, vaan osasto on operoinut Itämeren alueella harjoitellen myös muiden Itämeren rantavaltioiden kanssa. Näiden yhdessä toteutettujen harjoitusten tavoitteena on kehittää alusten välistä yhteistoimintakykyä, tutustua puolin ja toisin aluksiin ja henkilöstöön sekä oppia toisilta hyviä käytänteitä.

Passex-tyyppisillä harjoituksilla on eri valtioiden laivastoilla jo pitkät perinteet ja riippuen harjoittelevista valtioista tai yksiköistä. Niiden sisältö voi vaihdella hyvin yksinkertaisista viestiharjoitteista nyt toteutetun koko vuorokauden kestäneeseen intensiivisempään ja monipuolisempaan harjoitukseen.