Merivoimat harjoittelee miinantorjuntaa Ruotsissa

Rannikkolaivasto 21.8.2018 11.31
Tiedote
Katanpää-luokan miinantorjunta-alukset Vahterpää (42) ja Purunpää (41).

Rannikkolaivaston 4. Miinantorjuntalaivue osallistuu Ruotsissa järjestettävään miinantorjuntaharjoitukseen 20. - 30.8.2018

Harjoitus on osa Suomen ja Ruotsin välistä FISE Naval -yhteistyötä, johon sisältyy suomalais-ruotsalaisen merellisen taisteluryhmän (SFNTG, Swedish Finnish Naval Task Group) toiminta.

Suomalaisilla on tavoitteena kehittää harjoituksen avulla kansallista miinantorjuntaa, mitata alusten miinantorjuntakyky ja kehittää SFNTG:n kykyä miinantorjuntaan.

Suomalaiset osallistuvat harjoitukseen nyt ensimmäistä kertaa. Suomesta harjoitukseen osallistuvat Katanpää-luokan miinantorjunta-alukset Purunpää ja Vahterpää sekä esikuntaupseereita.