Laivue 2000 -hanke pidentää Hamina-luokan käyttöikää 2030-luvulle

Merivoimat 8.1.2018 15.17
Tiedote
Laivue 2000 -hanke pidentää Hamina-luokan käyttöikää 2030-luvulle

Puolustusministeri Jussi Niinistö valtuutti Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen allekirjoittamaan sopimukset Hamina -luokan ohjusveneiden peruskorjaamiseksi 19.12.2017. Puolustusvoimien logistiikkalaitos allekirjoitti viime viikon torstaina 4.1.2018 sopimuksen Patria Systems Oy:n kanssa, joka toimii peruskorjauksen päävastuullisena toimittajana. Peruskorjaukseen liittyy torpedoaseen hankinta Saab Dynamics Ab:lta.

LV2000MLU nimellä kulkevan hankkeen päämääränä on jatkaa Hamina-luokan alusten käyttöikää 2030-luvulle saakka. Hankkeella kehitetään merivoimien liikkuvaa vedenalaista valvonta- ja sukellusveneentorjuntakykyä hankkimalla kevyttorpedoasejärjestelmä. Tämän lisäksi Hamina-luokan ohjusveneet varustetaan vedenalaisen valvonnan osajärjestelmillä.

Hankkeessa integroidaan Hamina-luokkaan uusi pintatorjuntaohjusjärjestelmä ja parannetaan alusluokan ilma- ja lähipuolustuskykyä. Aluksen taistelujärjestelmät uusitaan ja Hamina-luokan operointiaikaa lisätään laivateknisellä peruskorjauksella vastaamaan hankkeelle asetettuihin suorituskykyvaatimuksiin.

Hankinnalla turvataan merivoimien kyky tilannekuvan luomiseen, liikkuvaan vedenalaiseen valvontaan, pinta- ja ilmatorjuntaan sekä vedenalaiseen vaikuttamiseen.

Puolustusministeriön tiedote 19.12.2017