Parempaa palautetta ja lisää toistoja simulaattoriammunnoilla

Rannikkoprikaati 31.8.2018 11.46
Tiedote

Rannikkoprikaatissa on heinäkuusta alkaen harjoiteltu sisäampumasimulaattorin käyttöä osana varusmieskoulutusta. Simulaattorikoulutuksen lisääminen on osa Koulutus 2020 -ohjelman pilottikokeiluja ja sillä haetaan koulutukseen mm. kustannustehokkuutta ja laatua. Ammunnan simulaattorikoulutuksen kehittämiseen on valjastettu kokeneita ampumakouluttajia, jotta voidaan arvioida ampumasimulaattorin mahdollisuuksia ja hyötyjä.

Simulaattorille on mahdollista ohjelmoida harjoituksia, joissa eri asetyypeillä harjoitellaan ammunnan perusteita, rata-ammuntoja, taisteluammuntoja tai erikoisammuntoja. Harjoitusten mallinnuksilla voidaan monipuolisesti vastata harjoitettavan joukon osaamistasoon, tavoitteisiin tai koulutusvaiheeseen. Simulaattoriin voidaan muun muassa mallintaa maasto käyttäjän tarpeiden mukaisesti.

Simulaattorille on mahdollista mallintaa puolustuksellisia tai hyökkäyksellisiä taisteluammuntoja tai erikoisempia, kuten voimankäyttöammuntoja. Puolustusammunta on kuvattu siten, että tuliasema ja maisema ovat paikallaan ja maalit/kohteet liikkuvat. Hyökkäysammunnassa liike kuvautuu, kun maisema liikkuu.

Monipuolinen palaute lisää koulutuksen laatua

Käytettävyyden arvioimiseksi perusampumakoulutuksessa, Suomenlahden rannikkorykmentin Merikomppanian kouluttajan toimesta simulaattoriin ohjelmoitiin peruskoulutuskauden ammunnoista RK 2, RK7 ja ampumataitotesti. Simulaattorin aseiden kohdistaminen onnistuu totuttuun tapaan kolmella laukauksella.

- Ampumakoulutuksellisesti simulaattori huomioi koko laukaisutapahtuman.  Simulaattori analysoi, miten tähtäys on piirtynyt ennen laukausta ja laukauksen jälkeen. Aseiden äänitehoste sekä rekyyli totuttavat ampuma-aseiden käyttöön. Ampumaolosuhteisiin voidaan tuoda kenttäolosuhteiden haastetta esimerkiksi lisäämällä haluttu tuuli, vesi- tai lumisade, Rannikkoprikaatin koulutuspäällikkö, komentajakapteeni Erkki Vaarala kuvailee.

Simulaattori nostaa ampumakoulutuksen laatua. Kouluttaja pystyy analysoimaan ja todentamaan ampujalle tähtäyksen, pidon, puristavan laukauksen sekä jälkipidon ja aseen mahdollisen kallistuksen laukausta ennen ja jälkeen. Myös nopeissa laukauksissa voidaan jokainen laukaisutapahtuma todentaa myöhemmin erikseen, mikä on tavanomaisessa ampumarataympäristössä mahdotonta.

Simulaattori ei korvaa kenttätoimintaa

Simulaattori tukee erinomaisesti taistelu- ja erikoisammuntojen harjoittelua, kun on mahdollisuus luoda ja harjoitella myös poikkeuksellisen vaativia taistelukentän olosuhteita. Simulaattorilla voidaan ammunta turvallisesti järjestää mm. niin että vihollinen ampuu vastaan, kohdealueella siviilejä tai vastaan tulee muita yllättäviä tilanteita.

- Lyhyen kokemuksen perusteella voidaan rohkaisevasti ajatella, että sisäampumasimulaattorilla on mahdollisuus kehittää koulutusta sekä nostaa ase- ja ampumakoulutuksen laatua sekä toistomääriä. Simulaattori ei tietenkään korvaa maasto- ja rata-ammuntoja kokonaan, mutta tarjoaa kustannustehokkaan tavan tehdä harjoittelua monipuolisesti ennen siirtymistä maastoon, Vaarala päättää.

Sotilas ampuu simulaattoriaseella
Simulaatttoreilla ampuminen mahdollistaa muun muassa toistojen lisäämisen koulutuksessa kustannustehokkaasti.