Merivoimat harjoittelee kansallisesti ja kansainvälisesti

Harjoittelu on osa ydintoimintaamme. Harjoittelemme, jotta tositilanteessa osaisimme.

Kansallisissa harjoituksissa merivoimat kehittää kotimaan puolustamista. Harjoitukset ulottuvat aina perusyksikkötason harjoituksista kaikkien merivoimien suorituskykyjen ja joukko-osastojen myötä laajoihin koko puolustushaaran yhteisharjoituksiin.

Muiden viranomaisten kanssa harjoittelu kehittää valmiuksia toimia osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja tukea muita viranomaisia. Merivoimat harjoittelee muiden viranomaisten kanssa esimerkiksi öljyntorjuntaa, meripelastusta ja vedenalaisten räjähteiden raivaamista.

Kansainvälisissä harjoituksissa kehitetään kykyä toimia monikansallisen yksikön osana ja näin luodaan valmius osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan esimerkiksi YK:n, EU:n tai NATO:n johtamissa operaatioissa. Kansainvälinen toiminta tukee kansallista harjoittelua ja meripuolustuksen kehittämistä.

Merivoimien esikunta on Merivoimien komentajan johtoesikunta
Merivoimat

Merivoimien esikunta on Merivoimien komentajan johtoesikunta

Merivoimien esikunta on toiminut käynnissä olevassa MEPU-16 -harjoituksessa merivoimien komentajan johtoesikuntana. Harjoitukseen on osallistunut kaikki merivoimien esikunnan osastot.
10.11.2016 | 20.16
Emerald Move 16- harjoituksessa johdettiin yhteiseurooppalaista prikaatitason amfibiojoukkoa
Merivoimat

Emerald Move 16- harjoituksessa johdettiin yhteiseurooppalaista prikaatitason amfibiojoukkoa

Merivoimien esikuntaupseereita osallistui Emerald Move 16 -harjoitukseen Sardiniassa 2.-14.10.2016. ERMO-16 oli European Amphibious Initiativen (EAI) tilaama ja Italian laivaston johtama monikansallinen harjoitus, jossa harjoiteltiin prikaatinvahvuisen yhteiseurooppalaisen amfibiosuorituskyvyn käyttöä. Harjoituksen koko vahvuus oli yli 3000 henkilöä ja 10 maihinnousu- ja lentotukialusta lähitulitukilentokoneineen ja helikoptereineen.
20.10.2016 | 12.04