Miinalaiva Uusimaa jatkuvassa valmiudessa - myös NRF-toimintaan

Rannikkolaivasto 20.7.2017 12.48
Uutinen
Miinalaiva Uusimaa jatkuvassa valmiudessa - myös NRF-toimintaan

Merivoimien miinalaiva Uusimaa on asetettu 1.1.2017 alkaen vuodeksi Naton nopean toiminnan joukkojen (Nato Response Force, NRF) täydentävän toiminnan joukkopooliin. NRF-joukkopooliin voidaan sisällyttää Naton kumppanimaiden joukkoja, joten Suomen on kumppanimaana mahdollista osallistua NRF-valmiuteen.

Poolivaiheessa merivoimat ylläpitää alusyksikön perustamisvalmiutta ja valmistautuu lähettämään sen tehtävään merivoimien kriisinhallintajoukkona sotilaallisesta kriisinhallinnasta säädetyn lain mukaisesti 60 vuorokaudessa Suomen poliittisen johdon kansallisesta päätöksestä.

Miinalaivalla poolivaihe ei varsinaisesti aiheuta ylimääräisiä kuvioita arkiseen toimintaan.

- Laiva on kansallisista velvoitteista johtuen muutenkin jatkuvassa korkeassa valmiudessa ja teknisesti valmis. Tämän poolivaiheen takia valmiutta ei tarvitse erikseen kohottaa. Kansallisessa toiminnassa käytämme pitkälti samoja prosesseja kuin mahdollisessa NRF-toiminnassa, kiteyttää aluksen päällikkö, komentajakapteeni Pasi Puoskari.

Edeltävänä vuonna alusyksikkö valmistautui NRF-valmiuteen todentamalla suorituskykynsä Naton arviointiprosessissa (NEL 2). Arviointiprosessin hyväksytysti suorittaminen on Naton edellytys kumppanimaan alusyksikön asettamiselle joukkopooliin. Miinalaiva Uusimaa on suorittanut NEL 2:n aiemminkin jo vuonna 2012, mutta arviointi on uusittava noin kolmen vuoden välein, ellei yksikkö ole osallistunut Nato-johtoiseen operaatioon tai toiminut vastaavissa tehtävissä.

Mahdolliseen NRF-toimintaan osallistuttaessa alusyksikön kokoonpanoon kuuluu palkatun henkilöstön lisäksi myös vapaaehtoisia reserviläisiä, jotka ovat ilmoittaneet operaatiohalukkuutensa. He osallistuivat viime vuonna kansainväliseen harjoitukseen sekä evaluointiprosessiin ja tänä keväänä heille järjestettiin oma harjoitus aluksella. Miinalaivan päällikkö, komentajakapteeni Pasi Puoskari näkee aluksen olevan valmis NRF-toimintaan jo kansallisen toiminnan pohjalta.

- Merivoimien toimintakulttuuri noudattelee pitkälti Naton standardeja. Normaalissa toiminnassamme esimerkiksi johtaminen, komento- ja viestitoiminnot sekä yhteydenpito ulospäin ovat yhteneväiset NRF-käytäntöjen kanssa, Puoskari toteaa.

- Lisäksi suurelle osalle henkilöstöä on kertynyt jo paljon rutiinia isoista kansainvälisistä harjoituksista, päällikkö lisää.

Aluksen päällikkö korostaa myös 60 vuorokauden aikaraamia kansallisesta päätöksestä siihen, että alus lähtee mahdolliseen tehtävään.

- Se mahdollistaa aluksen käytön suunnittelun myös merivoimien omiin tehtäviin.

Osallistumalla kansainvälisen toimintaan ja saamalla sieltä lisäoppia ja kokemuksia, merivoimat kehittää omaa toimintakykyään kotimaan merellisiin tehtäviin.

MLC Uusimaa. Kuva: Puolustusvoimat/Sasu Wallenius

Kuva: Puolustusvoimat/Sasu Wallenius