FI SV EN

Merivoimien taisteluharjoitus käynnistyy toukokuun lopussa

8.5.2017 13.48
Tiedote
Merivoimien taisteluharjoitus käynnistyy toukokuun lopussa

Meritaisteluharjoitus MTH-17 Lyydia on vuosittain järjestettävä merivoimien laivasto- ja rannikkojoukkojen harjoitus. Harjoitus toteutetaan tänä vuonna Suomenlahden alueella 22.5.–1.6.2017.

Lyydia-harjoituksen tarkoituksena on kehittää merivoimien joukkoja ja johtoportaita johtamisessa, merioperaatioihin liittyvässä tulenkäytössä ja valmiustehtävien toteuttamisessa. Harjoituksen tavoite on merisodankäynnin ja tulenkäytön eri osa-alueiden harjoittelu Itämeren alueella.

Harjoitukseen osallistuu palkattua henkilökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä kaikista merivoimien joukko-osastoista. Harjoituksen johtaa merivoimien valmiuspäällikkö, kommodori Tuomas Tiilikainen.

Harjoituksessa merivoimien aluksesta on mukana Hämeenmaa-luokka, Rauma-luokka, Hamina-luokka, Katanpää-luokka ja huoltoaluksia sekä rannikkojoukkojen eri yksiköitä.

Merivoimilla on korkea valmius ja osaava henkilöstö

Suomen puolustaminen edellyttää kykyä toimia maa-, meri- ilma- ja kybertoimintaympäristössä. Sotilaalliset merioperaatiot käsittävät muun muassa merimiinoittamista, ohjushyökkäyksiä, sukellusveneentorjuntaa, ilmatorjuntaa ja miinantorjunta

Merioperaatioiden päämääränä on mahdollistaa merenkäyttö omien tavoitteiden mukaisesti ja kiistää vastustajalta meren vapaa käyttö sen päämäärien estämiseksi. Nämä tehtävät edellyttävät tiedustelu-, valvonta ja maalinosoituskykyä, kaukovaikuttamista, täsmäaseiden ja miehittämättömien ilma-alusten käyttöä sekä kansallista ja monikansallista sotilas- ja siviiliviranomaisyhteistoimintaa.

Laivasto- ja rannikkojoukot muodostavat merellisen torjuntakyvyn Suomessa. Lyydia-harjoitus tukee merivoimien joukkojen osaamisen kehittämistä merioperaatioiden toteuttamisessa ja kykyä ja harjaannuttaa joukkoja puolustushaarojen väliseen yhteistyöhön sekä kehittää johtoportaiden johtamisvalmiutta.

Lyydiaan osallistuu merivoimien lisäksi maavoimien, ilmavoimien, rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen joukkoja. Yhteisvahvuus harjoituksessa on noin 2250 henkilöä. Harjoitus on merivoimien toimintasuunnitelman mukainen harjoitus.

Lyydia-harjoitus on kesäkuussa kotiutuvien, rannikkojoukkoihin sijoitettavien varusmiesten viimeinen sotaharjoitus ja keskeinen osa Merisotakoulun opiskelijoiden koulutusta sekä henkilökunnan ja reserviläisten osaamisen kehittämistä.