Skip to content

Vahterpään NRF-harjoitusjakso jatkuu Itämerellä

Rannikkolaivasto
21.9.2020 12.40
Tiedote
Naton miinantorjunta-alusosaston aluksia merellä.

Rannikkolaivaston miinantorjunta-alus Vahterpään NRF-harjoitusjakso Naton pysyvän miinantorjunta-alusosaston (Standing NATO Mine CounterMeasures Group 1, SNMCMG1) mukana jatkuu Itämerellä 4. lokakuuta asti, jonka jälkeen alus palaa Suomeen.

Jakson aikana miinantorjunta-alus Vahterpää osallistuu SNMCMG1:n harjoitteluun Itämeren alueella. Harjoittelu painottuu miinantorjunnan, aluksen asejärjestelmien, avomerenkulun ja merimiestaidon kehittämiseen kansainvälisessä toimintaympäristössä.  


- Yhteisellä harjoittelulla kehitämme yhteistoimintakykyämme kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tämä vahvistaa myös omaa kansallista puolustuskykyämme ja valmiuksiamme osallistua mahdolliseen kansainväliseen kriisinhallintatehtävään, sanoo miinantorjunta-alus Vahterpään päällikkö, kapteeniluutantti Henri Savisaari.


Vahterpään harjoitusjakso SNMCMG1:n mukana käynnistyi aiemmin syksyllä Sandy Coast 20 -harjoituksessa Belgiassa.


- Saimme Sandy Coastista paljon hyviä kokemuksia, esimerkiksi AUV-toiminnasta yhteistyössä Belgian merivoimien kanssa. Harjoitus oli Vahterpään henkilöstölle myös ensikosketus toiminnasta Itämeren ulkopuolella, minkä aikana keräsimme tärkeitä havaintoja haasteellisista olosuhteista ja pitkäaikaisesta toiminnasta merellä, Savisaari kuvailee.


Suomalaiset on otettu SNMCMG1:n taholta tervetulleina mukaan osaston harjoitteluun. Yhteistoiminta sujuu hyvin.


- Toiminta osaston mukana on ollut luontevaa ja mielekästä koko henkilöstölle, Savisaari kuvailee.
SNMCMG1:ssä toimii tällä hetkellä kahdeksan alusta, jotka kuuluvat Suomen lisäksi Liettuan, Latvian, Viron, Norjan, Saksan, Belgian ja Alankomaiden merivoimiin. Johtoaluksena toimii liettualainen LNS Jotvingis. 


Harjoitusjakson toteutuksessa huomioidaan vallitsevan koronavirustilanteen vaatimat viruksen leviämistä ehkäisevät toimenpiteet.

Kuvassa miinantorjunta-alus Vahterpää. Kuva: SNMCMG1.


Merivoimat on asettanut Rannikkolaivaston Katanpää-luokan miinantorjunta-aluksen Naton NRF:n täydentävän toiminnan joukkopooliin vuodeksi 2020. Joukkopooliin osallistuminen on osa Puolustusvoimien kansainvälistä yhteistoimintaa. Suomi on osallistunut NRF-toimintaan vuodesta 2012 alkaen.