Skip to content

Vahterpää palaa Suomeen saavutukset korkealla

Rannikkolaivasto
6.10.2020 13.27
Tiedote
Miinantorjunta-alus Vahterpää kulkee merellä toisen alukse rinnalla.

Katanpää-luokan miinantorjunta-alus Vahterpään kuusiviikkoinen NRF-harjoitusjakso Naton pysyvän miinantorjunta-alusosaston mukana on päättymässä, ja alus palaa takaisin Suomeen 6.10.2020.

Pääosin Itämerellä toteutettuun harjoitusjaksoon mahtui monia haastavia harjoitteita, joista keskeisimpänä esiin nousee sodanaikaisten miinojen etsintä Tanskan ja Saksan aluevesillä.

- Löysimme kymmenen sodanaikaista miinaa, mikä oli eniten koko osastossa. Tämä osoittaa suorituskykymme olevan erinomaisella tasolla ja pärjäävämme hyvin osana kansainvälistä joukkoa, kertoo Vahterpään päällikkö, kapteeniluutnantti Henri Savisaari.

Miinanetsinnän lisäksi harjoitusohjelmaan kuului merimiestaitoa ja osaston suojaamista.

- Erityisesti ammuntojen järjestäminen kahdeksan aluksen osastossa oli mielenkiintoinen kokemus. Ammunnat suoritettiin onnistuneesti ja niistä saatiin hyviä oppeja, Savisaari toteaa.

Merimiestaidon harjoituksista etenkin merellä tapahtuvat täydennykset, hinausharjoitus ja mies meressä -harjoitukset mahdollistivat toimintatapojen vertaamisen ja oman toiminnan kehittämisen tulevaa toimintaa silmällä pitäen. Vaikka Vahterpään suoritukset olivat kaikissa harjoituksissa hyvällä tasolla, saatiin kuluneilta kahdelta viikolta tärkeitä havaintoja sovellettavaksi kansalliseen toimintaan. 

Koko kuusiviikkoisen jakson yksi tärkeimpiä havaintoja on Katanpää-luokan soveltuvuus pitkäaikaiseen toimintaan merellä.


Kuvassa: Naton pysyvä miinantorjunta-alusosasto merellä, Vahterpää takana oikealla. Photo: SNMCMG1.

Vaikka Vahterpää nyt palaakin kotitukikohtaansa Pansioon, jatkaa Naton pysyvä miinantorjunta-alusosasto (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1, SNMCMG1) valmiuttaan Itämerellä.

- Koko SNMCMG1 on yhteen hitsautunut ja ammattitaitoinen joukko, johon Vahterpää miehistöineen toivotettiin avosylin tervetulleeksi kuusi viikkoa sitten. On ollut ilo työskennellä osana kansainvälistä osastoa ja seurata miten suomalaisten osaamista arvostetaan, summaa kapteeniluutnantti Henri Savisaari.

Vahterpää jatkaa NRF-valmiusvuorossa vuoden 2020 loppuun asti. Valmiusvuoron aikana merivoimat ylläpitää alusyksikön perustamisvalmiutta ja valmistautuu lähettämään sen tehtävään merivoimien kriisinhallintajoukkona sotilaallisesta kriisinhallinnasta säädetyn lain mukaisesti 60 vuorokaudessa Suomen poliittisen johdon kansallisesta päätöksestä. Juuri päättyvä harjoitusjakso SNMCMG1:n mukana kuuluu NRF-valmiusvuoron käytännön harjoitteluun.