Skip to content

Merivalvontayksiköiden yhteistyötä harjoiteltiin Suomen ja Ruotsin kesken

Merivoimat
10.12.2020 11.56
Tiedote

Suomi ja Ruotsi järjestivät yhteisen merivalvontayhteistyön harjoituksen Suomenlahden suulla 8.-9.12. Kahdenvälisessä harjoituksessa Suomen ja Ruotsin merivoimat kehittivät yhteistoimintaa merivalvonnassa ja tilannekuvan jakamisessa.

Suomalaisen ja ruotsalaisen aluksen lisäksi toimintaan osallistui operaatio- ja merivalvontakeskuksia molemmista maista.

Harjoituksessa harjoiteltiin mm. alusten johtovastuun siirtämistä johtoportaiden välillä. Samalla kehitettiin toimintaedellytyksiä yhteisten resurssien käytölle aluevalvonnan ja johtamisen osalta.

Harjoituksessa ruotsalainen merivalvontayksikkö, tässä tapauksessa HSWMS Härnösand siirtyi väliaikaisesti Suomen merivoimien johtoon ja toimii yhdessä ohjusvene Porvoon kanssa. 

Merivoimien osalta aluevalvontayhteistyö ja sen harjoitteleminen perustuu jo vuodesta 2006 alkaneeseen Suomen ja Ruotsin väliseen meritilannekuvayhteistyöhön.

Cross Border Training on matalan kynnyksen yhteistyötä

Säännölliset CBT (Cross Border Training) -harjoitukset ovat matalan kynnyksen kahdenvälistä harjoitustoimintaa, jota toteutetaan Ruotsin merivoimien kanssa. Harjoituksilla katetaan monipuolisesti merivoimien eri toimintoja ja ne perustuvat vuosittain hyväksyttävään yhteistyösuunnitelmaan. Nyt järjestettävä harjoitus on osa Merivoimien Cross Border Training (CBT) -toimintaa, joka on hyväksytty Puolustusministeriössä Puolustusvoimien vuoden 2020 kansainväliseksi harjoitukseksi.

Ruotsin ja Suomen merivoimat tekevät tiivistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa sekä vaihtavat automaattisesti järjestelmätason tilannekuvaa mereltä. Yhteistyön tuloksena molemmat maat saavat kattavamman ja tarkemman tilannekuvan lähialueiltaan.
Ohjusvene Porvoo merellä.