Skip to content

Baltic Shield 2020 toteutetaan Rannikkolaivaston ammuntojen yhteydessä

Rannikkolaivasto
2.10.2020 11.11
Tiedote
Virolaiset alukset purjehtivat merellä.

Suomen ja Viron välinen Baltic Shield 2020 -harjoitus toteutetaan tänä vuonna 5.-7.10.2020 Saaristomerellä Rannikkolaivaston ammuntojen yhteydessä.

Baltic Shield on Suomen ja Viron merivoimien välinen vuosittainen harjoitus, joka kehittää maiden välistä yhteistoimintaa miinantorjunnassa ja laivatykistöammunnoissa. 


Tänä vuonna harjoitus painottuu laivatykistöammuntoihin ja se toteutetaan osana laajempaa, 6.-8.10.2020 toimeenpantavaa Rannikkolaivaston omaa merellistä ampumaharjoitusta, johon osallistuu yhteensä yhdeksän alusta laivaston kaikista laivueista. Virosta osallistuu kaksi alusta: ENS Sakala ja ENS Ugandi.


Rannikkolaivaston ammuntojen päämääränä on harjaantua ilma- ja pinta-ammuntojen suunnittelussa, johtamisessa sekä toteuttamisessa. Harjoitusohjelma on monipuolinen.


- Kehitämme muun muassa alusten valmiuksia toimia ilmauhkaa vastaan. Myös varusmiehet saavat tässä harjoituksessa hyvää kokemusta ammunnoista sekä ilma- että pintamaalien osalta, kertoo harjoituksen johtaja, komentaja Juhani Lehtimäki.


Ilmauhkaa kuvaamaan harjoituksessa käytetään Merivoimien Planex-, Ilmavoimien Snipe- ja Maavoimien Ranger-maalilennokkeja.


Rannikkolaivaston ampumaharjoitus on osa laivaston normaalia vuosittaista harjoitustoimintaa.

Baltic Shield -harjoitus perustuu Suomen ja Viron puolustusministeriöiden väliseen, vuonna 2003 allekirjoitettuun Memorandum of Understanding -sopimukseen (MOU).


Harjoitukset toteutetaan koronaviruspandemian aiheuttamat rajoitukset huomioiden. 
 

13:25 Lisätty englannin kieliversio