Hyppää sisältöön

Onnistunut rannikkosotilasharjoitus takana

Rannikkoprikaati
8.9.2020 11.03
Tiedote

Rannikkoprikaatin varusmiehet ovat harjoitelleet rannikkosotilasharjoituksessa koulutuskauden mukaisia toimia partio- ja ryhmäkokoonpanossa. Harjoitus pitää osaltaan yllä merivoimien ja Rannikkoprikaatin valmiutta sekä operatiivista suorituskykyä.

Päättynyt harjoitus on Rannikkoprikaatin 2/2020 saapumiserän koulutushaarajakson ampuma- ja taisteluharjoitus ja 1/2020 saapumiserän loppusota. Neljän päivän taistelukoulutusvaiheen jälkeen toteutettiin harjoituksessa kriittiseksi osaamiseksi määritetyt partion hyökkäys- ja puolustusammunnat, joissa varusmiehet osoittivat hyvää ampuma- ja aseenkäsittelytaitoa.

Rannikkoprikaatin harjoitusjoukolle osoittama kalusto ja materiaali ovat hyvässä kunnossa. Myös maakuljetukset, ampumatarvikkeiden täydennykset ja sotilaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi liittyvä materiaali ja osaaminen olivat erinomaisella tasolla. Kaikessa toiminnassa otettiin huomioon palvelusturvallisuus ja vallitsevaan tilanteeseen suhteutettu turvallinen toiminta. Vaativassa koulutuksessa tulleita nyrjähdyksiä, haavaumia tai muita palveluskyvyn alenemia hoidettiin ammattitaitoisesti lääkintä- ja varohenkilöstön toimenpitein.

Valmiuden ylläpito vaatii jatkuvaa työtä

Harjoituksen aikana kerättiin aktiivisesti palautetta niin koulutettavalta joukolta kuin myös kouluttajilta, varohenkilöstöltä sekä muilta toimihenkilöiltä. Varusmieskomppanioiden suorituskyky on parantunut ja prikaatin motivoituneet ja osaavat varusmiehet ovat käytettävissä koulutustaan vastaaviin maanpuolustustehtäviin. Rannikkosotilasharjoituksen jälkeen prikaatin varusmiesten koulutusta jatketaan koulutushaarajaksolla, jossa on painopisteenä toimialakoulutus. Tästä on hyvä jatkaa kehittymistä omissa ja ryhmäkohtaisissa taidoissa.

- Rannikkoprikaatin varusmiehet ovat erittäin motivoituneita ja heidän oppimiskykynsä on erinomaisella tasolla, toteaa harjoituksen johtaja, komentaja Jarkko Källi ja kiittää samalla sekä varusmiehiä että henkilökuntaa erinomaisesta harjoituksesta, joka sujui hyvässä hengessä.