20.03.2017–22.03.2017

Kyläjärvi, Sodankylä

Ampumatiedote

Puolustusvoimat ampuu valoraketeilla varuskunnan harjoitus alueella 20.03. - 22.03.2017 kaikkina vuorokauden aikoina.

Vaarallinen alue on varuskunnan harjoitusalue. Alueen rajana lännessä ovat Ahvenvaara - Liikkuvakangas, pohjoisessa Liikkuvakangas - Kotiaapa - Kelukoskenmaa, idässä Kelukoskenmaa - Mellankangas - Iso-Lintuselkä ja etelässä Iso-Lintuselkä - Pittiövaaran eteläosa - Ahvenvaara.

Ampuva joukko-osasto on Jääkäriprikaati.

Lisätietoja p. 0299 453 300 ennen ammuntoja ja 0299 453 300 ammuntojen aikana .