Kosovo KFOR

Vuonna 1999 perustetun Nato-johtoisen KFOR -operaation tehtävänä on sotilaallisella läsnäolollaan estää vihamielisyydet ja taata rauha monietnisessä Kosovossa. Suomalaisten kokonaisvahvuus operaatiossa on 20 henkilöä.

KFOR vastaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 sotilaallisista osista. Se tukee myös YK:n johtamaa ja koordinoimaa Kosovon väliaikaista siviilihallintoa, EULEX-siviilikriisinhallintaoperaatiota ja muita kansainvälisiä järjestöjä.

KFOR-operaatiossa toimivat suomalaiset rauhanturvaajat muodostavat Suomalaisen osaston Kosovossa (SOK). He toimivat esikunta- ja yhteysupseereina KFOR:n esikunnassa Pristinassa ja yhteysupseeriryhmässä (Liaison and Monitoring Team, LMT) Drenasin alueella. Syksyllä 2004 perustettujen yhteysupseeriryhmien tarkoituksena on pitää yhteyttä Kosovon paikallisiin viranomaisiin ja toimia linkkinä KFOR:in sekä paikallishallinnon, YK:n ja eri avustusjärjestöjen välillä.

Suomi on osallistunut operaatioon vuodesta 1999 lähtien ja operaatiossa on palvellut yhteensä noin 7 300 suomalaista.

Lisätietoa KFOR:sta operaation verkkosivuilta.

Maavoimat

Näkymiä Kosovoon

Suomalainen yhteysupseeriryhmä, Liaison and Monitoring Team eli tuttavallisemmin LMT, on toiminut vastuualueellaan keskisen Kosovon alueella vuodesta 2009. Ryhmä elää ja työskentelee osana toimialueensa yhteisöä keräten ajantasaista tietoa yhteiskunnan tilasta KFOR-esikunnan operatiivista suunnittelua ja päätöksentekoa varten.
10.8.2018 | 12.39
Pitkäjänteisellä työllä eteenpäin Kosovossa
Maavoimat

Pitkäjänteisellä työllä eteenpäin Kosovossa

KFOR-operaatio on NATOn pitkäkestoisin rauhanturvaoperaatio.
6.10.2017 | 10.50