Suomi ja Ruotsi vahvasti yhdessä merellä
Rannikkolaivasto

Suomi ja Ruotsi vahvasti yhdessä merellä

Suomen ja Ruotsin välinen merellinen yhteistyö on vuosien saatossa kehittynyt monimuotoiseksi ja luontevaksi tavaksi toimia yhdessä kehittämässä paitsi laajasti nähtynä Itämeren alueen vakautta ja turvallisuutta myös kummankin maan omaa kansallista meripuolustusta. Huhtikuun alussa Ruotsissa toteutettu sukellusveneentorjuntaharjoitus on tästä hyvä esimerkki.
26.4.2019 | 8.34
Merivoimat

Meriliikenne turvataan kattavalla tilannekuvalla, valmiudella ja yhteistyöllä

Meriyhteyksien turvaamisen tavoitteena on varmistaa meren käytettävyys Suomen väestön elinmahdollisuuksien turvaamiseksi, talouselämän toimintaedellytysten ylläpitämiseksi ja maanpuolustuksen tarpeiden täyttämiseksi. Laivakuljetusten osuus Suomen viennin määrästä on 90 % ja tuonnista 80 %, joten Itämeren tulee säilyä käytettävänä niin rauhan kuin kriisinkin aikana.
4.3.2019 | 9.22