Krigsmannaedgång i Nylands brigad / Sotilasvala Uudenmaan prikaatissa

Lauantai 19.8.2017 klo 10.00 –  16.00

Krigsmannaedgång i Nylands brigad / Sotilasvala Uudenmaan prikaatissa

Krigsmannaedgång för kontingent 217

Krigsmannaedgång och -försäkran med parad, samt anhörigas besöksdag arrangeras i Dragsvik lördag 19.8 kl. 10-16

Tillställningen kan förorsaka trängsel i trafiken utanför garnisonsområdet. Militärpolisen dirigerar trafiken till och från garnisonsområdet.

Program

10:00 Portarna öppnas

11:30 Krigsmannaförsäkran vid Officersmässen

12:00 Krigsmannaedgång med fältgudstjänst

          Förbimarsch i vilken alla beväringar deltar

          Enheterna öppnas för besökare efter förbimarschen

13:00 - 15:30 Lunchförsäljning, garnisonsrestaurang Creutz

                       1.KUSTJK kl. 13.00

                       2.KUSTJK kl. 13.20

                       S-SK kl. 13.40

                       PIONK kl. 14.00

                       GRKK kl. 14.15

                       UOSK kl. 14.25

                       Materialutställning, filmförevisning

                       Soldathemmet är öppet

ca 15.30 Permissionsgranskning vid respektive enhet

16:00 Permissionen börjar och portarna stängs

Kohderyhmät: kansalaiset