14.03.2019–16.03.2019

Obbnäs, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanteri vapen i Obbnäs på följande tider 14.03. - 16.03.2019 klockan 08:00 - 18:00.

Det farliga området är 4 km avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Stuguviken - Stora Svartö - Sandö - Bötet, varifrån söderut och högra gräns är Stuguviken - Bökarviken - Stora Ådgrundet, varifrån söderut.

Det skjutande truppförbandet är Sjökrigsskolan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 324 400.