06.02.2019–14.02.2019

Kyläjärvi, Sodankylä

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen på Kyläjärvi skjutområde 6.2.2019 - 14.2.2019 under alla tider på dygnet.

Farligt område är hela Kyläjärvi skjutområde, området avgränsas i väster av Karhukangas, Kyläjärvenpalo, Uhriselkäs och Paksuselkäs västra delar, i norr av Akkalanselkä, Pissihaukanmaa, i öster av Suonivaarankuusikko och i söder av Oinaslehto samt Pittiovaaras södra del.

Det skjutande truppförbandet är Jägarbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 452 702 innan övningen börjar och under övningens gång tfn 0299 452 250.