11.02.2019–13.02.2019

Sandhamn, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanteri vapen mellan i Sandhamn 11.2.–13.2.2018. Skjuttiden är dagligen: 11.2. klo 07:00 - 18:00 12.2. klo 07:00 - 18:00 13.2. klo 07:00 - 18:00

4700 meters avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Sandhamns Storholmen - Trutholmen (exkl) - Svartklobben (exkl) - Kutuhället (exkl) och högra gräns Sandhamns Österudden - Mjölö-ören (exkl) - Mjölo pennor (exkl).

Det skjutande truppförbandet är Gardesjägarregementet.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 819 065.