14.01.2019–15.01.2019

Örö, Skärgårdshavet

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri på Örös skjutområde 14.1-15.1.2019 mellan 08:00–20:00.

Det farliga områdets vänstra gräns sträcker sig till 30km (16NM) på lin-jen Snåldö - Bengtskär och högra gräns sträcker sig till 40km (22NM) på linjen Vänö - Fästorna.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 316 103.