18.03.2019–21.03.2019

Huovinrinne, Säkylä, Kjulo, Vittis

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen på Huovinrinne skjutområde 18.3. vid 06:00–24:00, 19.3. vid 06:00–24:00, 20.3. vid 06:00–24:00 och 21.3. vid 06:00–24:00.

Farligt område är hela Huovinrinne skjutområde.

Det skjutande truppförbandet är Björneborgs brigad.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 441 950.