14.03.2019–20.03.2019

Syndalen, Hangö

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen på Syndalen 14. -20.3.2019 dagligen klockan 07:00 - 23:30.

hela Syndalens skjutområde, området avgränsas i väster av Sandö slåttorna, i norr av Sandöträsket, i öster av Tvärminneväden och i söder av Tvärminne.

Det skjutande truppförbandet är Nylands brigad.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 331 751.