Afganistan RS

Resolute Support (RS) är en Natoledd operation som inledde sin verksamhet 2015. Operationens uppgift är att stödja Afghanistans regering på så sätt att den kan uppnå och upprätthålla en säker omgivning, så att landet kan återuppbyggas och demokratiska strukturer kan stärkas. Finländarnas totala styrka i operationen är ca 60 personer.

Operationen RS stöder Afghanistans lokala myndigheter i deras arbete med planering, styrning och budgetering samt hjälper centralförvaltningen att utvidga sitt inflytande. Det är operationens uppgift att säkerställa förvaltningens transparens, ansvar och övervakning samt att stödja förvaltningens processer i samband med till exempel bildandet av trupper, personalförvaltning samt utveckling av personalen. Det stöd operationen erbjuder riktas till ministerierna, förvaltningen och säkerhetsmyndigheterna på hög nivå. I operationens uppgifter ingår inte deltagande i stridsverksamheten.

Den finländska avdelningen i Afghanistan (SOA) består av rådgivare, en skyddsavdelning, stabsofficerare samt en nationell underhålls- och stöddel. Finländare tjänstgör vid Resolute Supports multinationella staber i Kabul samt vid staben för det norra kommandot (TAAC Nort) i Mazar-e-Sharif.

Finland har deltagit i operationen RS ända sedan den inleddes.

Ytterligare uppgifter på operationen Resolute Supports webbplats.