Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Marinen

UUDPR-Taisteluharjoitus-Karlsson-20082015

Nylands brigad utbildar kustjägartrupper

Nylands brigad upprätthåller beredskapen och utbildar moderna kustjägartrupper med hög prestationsförmåga för marinförsvarets behov. Utbildningen i tuffa kustförhållanden är krävande men den också i nationell jämförelse låga avbrottsprocenten och truppernas prestationer är bevis på truppförbandets goda utbildning och samhörighetsanda.

Endast Nylands brigad ger beväringsutbildning på svenska i Finland. Kommandospråket är finska.

Truppförbandet fungerar i tätt samarbete med marinens övriga truppförband, armén och gränsbevakningsväsendet. Nylands brigads trupper är verksamma på kusten och i skärgården.

Nylands brigad utbildar regelbundet sina reservister som har centrala roller i de krigstida trupperna. En reserv med hög kunskapsnivå är en garanti för fortsatt hög prestationsförmåga och försvarsvilja med tanke på försvaret av våra kustområden.

Nylands brigad värdesätter och värnar om traditionerna. Nylands brigad och Björneborgs brigad är de sista kvarvarande landskapstrupperna som kung Gustav II Adolf grundade i Finland 1626. Vi värnar med stolthet om dessa traditioner. Brigadens årsdag är 18.4.


 

 

Krigsmannaedgång och -försäkran i Nylands brigad
Nylands brigad
Pressmeddelande 12.2.2019 12.54
Mika Immonen ny stabschef vid Nylands brigad
Nylands brigad
Pressmeddelande 4.12.2018 15.19
Nylands brigads historia
Nylands brigad
Nyhet 26.4.2018 15.46
Det nya året inleddes i tjänst vid marinen
Kustbrigaden Nylands brigad
Nyhet 15.1.2018 14.31
Nylands brigad firar sin årsdag 18.4
Nylands brigad
Pressmeddelande 17.4.2018 14.22
Vem transporterar ATU?
Nylands brigad
Nyhet 28.3.2018 10.34
Krigsmannaedgång och -försäkran i Nylands brigad
Nylands brigad
Pressmeddelande 12.2.2018 16.06
Försvarsmaktens fordon i lindrig trafikolycka med personbil
Nylands brigad
Pressmeddelande 27.10.2017 15.11
Olycka mellan försvarsmaktens fordon och tåg på Hangö udd 
Nylands brigad
Pressmeddelande 26.10.2017 10.16
Stor artillerigranat från fortsättningskriget funnen i Raseborg
Nylands brigad
Pressmeddelande 28.9.2017 14.08