Hoppa till innehåll

Meritiedustelija. Kuva Puolustusvoimat, Sakari Korpikallio.

Övervakning, beredskap och krävande utbildning

Kustbrigaden är ett beredskapstruppförband inom marinen som är specialiserat på kuststrid.

Kustbrigaden ansvarar dygnet runt för övervakningen av den territoriella integriteten och skapandet av sjölägesbilden över Finska viken samt upprätthåller en till verksamhetsmiljön anpassad beredskap att utföra sina uppgifter.Största delen av Marinens finskspråkiga rekryter inleder sin beväringstjänst under grundutbildningsskedet i Obbnäs, Kyrkslätt och en del i Pansio, Åbo.

Kustbrigaden utbildar prestationsdugliga trupper för sjöförsvarets behov under normala förhållanden och undantagsförhållanden.

Kustbrigaden har tätt samarbete med andra truppförband och myndigheter. Kustbrigaden är ett beredskapstruppförband inom Marinen som är specialiserat på kuststrider.

Kommendör för Kustbrigaden är kommodor Janne Huusko.

Det nya året inleddes i tjänst vid marinen

Kustbrigaden Nylands brigad
Nyhet 15.1.2018 14.31
´