Meritiedustelija. Kuva Puolustusvoimat, Sakari Korpikallio.

Utbildning och sjöövervakning

Marinens finskspråkiga grundutbildning för beväringar samt utbildningen av marinens specialtrupper har koncentrerats till Kustbrigaden. Sjöövervakning dygnet runt är en viktig del av vårt dagliga arbete och Finska vikens säkerhet.

Vår huvudbas ligger vid Obbnäs garnison i Kyrkslätt, men vårt verksamhetsområde sträcker sig från Hangö ända till vårt lands östgräns. Brigaden har circa 300 anställda, av vilka största delen är soldater.

Det nya året inleddes i tjänst vid marinen
Kustbrigaden Nylands brigad
Nyhet 15.1.2018 14.31