25.08.2019–28.08.2019

Syndalen, Hangö

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen och spränger på området R83, Syndalen, 25.- 28.8.2019 dagli-gen klockan 08:00 - 24:00.

Farligt område är R83, Syndalen.

Det skjutande truppförbandet är Nylands brigad.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 331751.

instagram