17.12.2019–18.12.2019

Örö, Skärgårdshavet

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med fartygsartilleri i Örös skjutområde 17.12 - 18.12.2019 dagligen mellan 09:00 - 17:00.

Det farliga områdets sträcker sig 30 kilometer i en sektor, vars västra gräns är Stora Buskär - Fästorna och östra gröns är Klovskär - Bredbåda.

Det skjutande truppförbandet är Kustflottan.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 316 170 / 0455 293 141 68.

instagram