27.08.2019–30.08.2019

Kirkonmaa - Rankö, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanterivapen i Kirkonmaa - Rankö skjutområdena EF R56, R57, R58 dagligen 27.8 - 30.8.2019 klockan 08:00-20:00.

Det farliga området sträcker sig 25 kilometer i en sektor, vars västra gräns är Fagerö - Ristisaari och östra gräns är Kirkonmaa - Aspö. Sektoren gränsar till Merikari - Ristisaari - Länsiletto - Luppi - Kuusenkari -linjen. Skjutningarna påverkar inte trafik i 12 meters farleden syd om Kirkonmaa eller i 15,3 meters farleden till Kotka hamn.

Det skjutande truppförbandet är Gränsbevakningsväsendet.

Tilläggsuppgifter tfn 0295 426 100.

instagram