19.08.2019–21.08.2019

Sandhamn, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter med infanteri vapen i Sandhamn mellan 19.–21.8.2019 Skjuttiden är dagligen: 19.8. klo 07:00 - 18:00 20.8. klo 07:00 - 18:00 21.8. klo 07:00 - 18:00

4700 meters avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Sandhamns Storholmen - Trutholmen (exkl) - Svartklobben (exkl) - Kutuhället (exkl) och högra gräns Sandhamns Österudden - Mjölö-ören (exkl) - Mjölo pennor (exkl).

Det skjutande truppförbandet är Gardesjägarregementet.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 819 065.

instagram