Hoppa till innehåll

Krigsmannaedgång och -försäkran i Nylands brigad

Fredag 7.8.2020 kl. 12.00 –  15.00

Krigsmannaedgång och -försäkran i Nylands brigad

Krigsmannaedgång- och försäkran med parad arrangeras för kontingent 2/20 fredag 7.8

På grund av coronapandemin är det inte möjligt att besöka Dragsvik, utan evenemanget sänds i stället live via Yle Arenan i samarbete med Yle. 


Sändningen börjar ca kl. 12.25 och avslutas ca 14.15. Inspelningen sparas på Yle Arenan och det går även att se på den i efterhand. Mer information finns på Yles webbplats

Program
Kl. 12.30        Krigsmannaförsäkran
Kl. 13.00        Krigsmannaed
ca kl. 13.45    Förbimarsch


Under edgången och försäkran utnämner brigadkommendör, kommodor Arvi Tavaila rekryterna till jägare. Som förestavare fungerar Elisabeth Rehn. Brigadkommendören tar emot förbimarschen tillsammans med förestavaren. För musiken under evenemanget svarar Flottans musikkår. 


Förbimarschens ordning ca kl. 13.45:

Paradkommendören
Nylands brigads fana med fankompani
-    Som fankompani fungerar Stabs- och signalkompaniet (Ekenäs kustbataljon)
Vasa kustjägarbataljons fana och bataljonskommendör
1. Kustjägarkompaniet
2. Kustjägarkompaniet
Underofficersskolan
Ekenäs kustbataljons fana och bataljonskommendör
Granatkastarkompaniet
Pionjärkompaniet
 

Målgrupper: medborgare