Hoppa till innehåll

Krigsmannaedgång och -försäkran i Nylands brigad

Lördag 15.2.2020 kl. 10.00 –  16.00

Krigsmannaedgång och -försäkran i Nylands brigad

Krigsmannaedgång och -försäkran för de rekryter som inledde sin tjänstgöring vid Nylands brigad i januari ordnas i Dragsvik lördag 15.2.2020. Under evenemanget utnämner brigadkommendören, kommodor Arvi Tavaila rekryterna till jägare.

Program:

Kl. 11.20 Krigsmannaförsäkran*
Kl. 12.00 Krigsmannaedgång med fältgudstjänst*
ca kl. 12.45 Förbimarsch (parad), i vilken alla beväringar deltar

Enheterna är öppna för besök efter att förbimarschen är avslutad.


Kl. 13.00-15.30 Garnisonsrestaurang Creutz säljer ärtsoppa och pannkaka åt beväringarnas anhöriga till priset av 5 euro
(kontant betalning gärna med jämna pengar)

•  1. KUSTJK kl. 13.10
•  UOSK kl. 13. 30
•  S-SK kl. 13.40
•  PIONK kl. 14.00
•  GRKK kl. 14.15

 

Kl. 10.00-16.00 Nylands brigads verksamhet presenteras med en materialutställning
Kl. 10.00-16.00 Soldathemmet är öppet, extra försäljningspunkt finns i Underofficersskolan.

Tillställningen kan förorsaka trängsel i trafiken utanför garnisonsområdet. Militärpolisen dirigerar trafiken till och från garnisonsområdet. Besökare ombeds parkera inne på garnisonsområdet.  

 

* En värnpliktig som tjänstgör enligt värnpliktslagen ska antingen avlägga krigsmannaed eller avge krigsmannaförsäkran. Den som väljer att inte avlägga krigsmannaed avger krigsmannaförsäkran, som saknar religiösa element.

Målgrupper: medborgare