Krigsmannaedgång och -försäkran i Nylands brigad

Lördag 15.2.2020 kl. 10.00 –  16.00

Krigsmannaedgång och -försäkran i Nylands brigad

Krigsmannaedgång och -försäkran för de rekryter som inledde sin tjänstgöring vid Nylands brigad i januari ordnas i Dragsvik lördag 15.2.2020. Under evenemanget utnämner brigadkommendören, kommodor Arvi Tavaila rekryterna till jägare.

Program:

Kl. 11.20 Krigsmannaförsäkran
Kl. 12.00 Krigsmannaedgång med fältgudstjänst
Förbimarsch (parad) i vilken alla beväringar deltar
Enheterna är öppna för besök efter att förbimarschen är avslutad.


Kl. 13.00-15.30 Garnisonsrestaurang Creutz säljer ärtsoppa och pannkaka åt beväringarnas anhöriga till priset av 5 euro
(kontant betalning gärna med jämna pengar)
Kl. 10.00-16.00 Nylands brigads verksamhet presenteras med en materialutställning
Kl. 10.00-16.00 Soldathemmet är öppet, extra försäljningspunkt finns i Underofficersskolan.

Tillställningen kan förorsaka trängsel i trafiken utanför garnisonsområdet. Militärpolisen dirigerar trafiken till och från garnisonsområdet. Besökare ombeds parkera inne på garnisonsområdet.  

 

Målgrupper: medborgare