Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Marinen

Krigsmannaedgång och Krigsmannaförsäkran för kontingent 119 i Nylands brigad 16.2.2019

Lördag 16.2.2019 kl. 10.00 –  16.00

Nylands brigad arrangerar krigsmannaedgång med parad för kontingent 119 i Dragsvik lördag 16.2.2019 kl. 10.00 - 16.00.

Program:

Kl. 11.30              Krigsmannaförsäkran vid officersmässen

Kl. 12.00              Krigsmannaedgång med fältgudstjänst vid flaggplan 
                            Förbimarsch (parad) i vilken alla beväringar deltar

Kl. 13.00- 15.30  Enheterna är öppna för besök efter edgången och förbimarschen

                           Garnisonsrestaurang Creutz säljer ärtsoppa och pannkaka åt beväringarnas anhöriga (kontant betalning)

                            Nylands brigads verksamhet presenteras med en materialutställning och filmförevisning

 

Soldathemmet är öppet kl. 10.00-16.00, extra försäljningspunkt finns i Underofficersskolan.

 

Gästernas bilar parkeras inne på garnisonsområdet på backningsbanan. Militärpoliserna ansvarar för trafikdirigeringen vid parkeringen.

Målgrupper: medborgare