KRIGSMANNAEDGÅNG OCH KRIGSMANNAFÖRSÄKRAN FÖR KONTINGENT 119 I NYLANDS BRIGAD 16.2.2019

Lördag 16.2.2019 kl. 10.00 –  16.00

Nylands brigad arrangerar krigsmannaedgång med parad för kontingent 119 i Dragsvik lördag 16.2.2019 kl. 10.00 - 16.00.

Preliminärt program:

krigsmannaförsäkran vid officersmässen kl. 11.30

krigsmannaedgång med fältgudstjänst vid flaggplan kl. 12.00

Garnisonsrestaurang Creutz säljer ärtsoppa och pannkaka åt beväringarnas anhöriga (kontant betalning) under tiden kl. 13.00 -15.30.

Enheterna är öppna för besök efter edgången och paraden (ca kl. 13-15.30). Nylands brigads verksamhet presenteras med en materialutställning.

Soldathemmet är öppet fr.o.m. kl. 10.00, extra försäljningspunkt finns i Underofficersskolan.

 

Gästernas bilar parkeras inne på garnisonsområdet på backningsbanan. Militärpoliserna ansvarar för trafikdirigeringen vid parkeringen.

Målgrupper: medborgare