FI SV

Försvarsmakten röjer sprängmedel i Karleby

Marinen 15.5.2018 13.56 | Publicerad på svenska 15.5.2018 kl. 15.17
Pressmeddelande

Försvarsmakten röjer sprängmedel i hamnen och djupfarleden i Karleby under vecka 20. Operationen leds av marinen eftersom hamnen och farleden hör till marinens ansvarsområde (havsområdet). I operationen deltar även personal från armén och Försvarsmaktens logistikverk.

Av säkerhetsskäl ombeds alla som rör sig på vattnet medan röjningsarbetet pågår att hålla ett minst 300 meters avstånd till röjdykarna, samt att undvika vågbildning när de passerar röjningspatrullernas båtar.

Röjningsarbetet utförs som ett handräckningsuppdrag till Trafikverket och målsättningen med uppdraget är att möjliggöra Karleby hamns och Trafikverkets gemensamma utvecklingsprojekt för hamnen och farleden. Genom att röja sprängmedlen kan områdena igen användas av samhället. Att röja militära sprängmedel är en av försvarsmaktens lagstadgade uppgifter (handräckning till andra myndigheter).

- Vi strävar efter att rensa upp de områden som ska muddras, men det är inte möjligt att med 100 procents säkerhet säga att ett område är helt fritt från sprängmedel, konstaterar marinens beredskapschef, kommodor Janne Huusko.