Marinen står värd för internationell konferens i Helsingfors

Marinen 18.5.2018 12.00
Pressmeddelande

Kommendören för marinen, viceamiral Veijo Taipalus, står värd för den årliga konferensen för europeiska marinkommendörer, Chiefs of European Navies, CHENS, i Helsinfors den 17 - 18.5.2018. Finland är för tillfället ordförandeland för CHENS-forumet.

CHENS är en sammankomst för europeiska marinkommendörer där avsikten är att utbyta information mellan Europas mariner. I år är temat för konferensen samarbete mellan Europas mariner och andra marina aktörer samt informationsutbyte gällande övergripande säkerhet.

Omkring hundra utländska gäster deltar i den två dagar långa konferensen i Helsingfors. CHENS gör det möjligt att inom Europa utbyta information om god praxis gällande marina uppgifter och operationer och främjar det marina samarbetet mellan länderna.

CHENS är en inofficiell, självständig och opolitisk sammanslutning med 26 medlemsländer. Europeiska unionens militära stab, Natos militära högkvarter och ledningsinstansen för amerikanska marinen i Europa har observatörsstatus i CHENS. Alla medlemsländer och observatörer deltar i konferensen som Finland står värd för i Helsingfors.

Ordförandeskapet roterar varje år. Konferensen avslutas med att viceamiral Taipalus överlåter CHENS-ordförandeskapet till Portugals marinkommendör, amiral António Maria Mendes Calado. Förra gången Finland var ordförandeland var 2003.