Det tillämpade skedet av sjöstridsövningen Silja inleds 3.6 - Krigsfartyg och kustförband rör sig på Finska viken och Skärgårdshavet

Marinen 2.6.2019 18.49 | Publicerad på svenska 3.6.2019 kl. 20.11
Pressmeddelande

Det tillämpade skedet av sjöstridsövningen Silja, som leds av marinen, inleds måndag 3.6. Då detta övningsskede inleds ansluter sig marinens stridsfartyg samt rikligt med båtmateriel från både Finland och Sverige till övningen.

Det tillämpade skedet för med sig ökad trafik med krigsfartyg i synnerhet på Skärgårdshavet och Finska viken. Krigsfartygen rör sig främst på axeln Åbo–Gyltö–Hangö. Målsättningen med det övningsskede som inleds på måndag är att öva flottan och kustförbanden med tanke på gemensamma operationer i krävande skärgårdsförhållanden.

- Sjöstridsövningen Silja utvecklar marinens beredskap samt den gemensamma operationsförmågan. Övningen tillsammans med Sverige under den här övningen upprätthåller och fördjupar ytterligare den interoperabilitet som redan finns. Övningshelheten utvecklar samtidigt marinens förmåga att lämna - och ta emot - internationellt bistånd, berättar övningsledaren, kommendör Misa Kangaste.

- Fartygens uppgifter under veckan varierar mellan skyddande av transporter, havsminering och övning av eld med robotvapen. Kustförbanden övar i detta skede framför allt inom området mellan Hangö udd och Obbnäs, tillägger Kangaste.

En av målsättningar med övningen är att förbereda fartygen och trupperna för försvarsmaktens huvudkrigsövning Kaakko19, som ordnas i slutet av detta år. I sjöstridsövningen deltar även en 450 man stark kustjägaravdelning från Sverige med sin landstigningsbåtmateriel. Sjöstridsövningen Silja avslutas fredag 7.6.