Fartyget Hylje deltar i oljebekämpningsövningen Balex Delta i Sverige

Kustflottan 27.8.2018 10.59 | Publicerad på svenska 28.8.2018 kl. 8.39
Pressmeddelande
Öljebekämpningsfartyget Hylje

Oljebekämpningsfartyget Hylje deltar i övningen Balex Delta, som i år ordnas i Sverige, på sjöområdet utanför Karlskrona under tiden 27 - 30.8.2018.

Balex Delta är en årlig oljebekämpningsövning för Östersjöländerna, där larmsystemet länderna emellan och den multinationella oljebekämpningsavdelningens verksamhet testas.

Förutom Hylje, med besättning från marinen, deltar från Finland även Gränsbevakningsväsendets bevakningsfartyg Turva samt observatörer från Finlands miljöcentral.

Balex Delta- övningar har arrangerats sedan 1980-talet. Övningen är en del av samarbetet inom ramen för Östersjöns skyddsavtal och ansvaret för att genomföra och leda övningen roterar årligen mellan Östersjöstaterna.