Marinen

Marinen säkerställer beredskapen och förmågan att upprätthålla lagstadgade uppgifter

Marinen organiserar sin verksamhet för att hindra spridningen av coronaviruset, dämpa effekterna samt säkerställa förmågan att upprätthålla beredskapen och utföra lagstadgade uppgifter i en eventuell epidemisituation.
13.3.2020 | 16.08
Marinen

Ett svenskt fartyg under finsk ledning - och tvärtom

Den finska och svenska marinen har under den gångna veckan övat förändrade befälsförhållanden och att ta befälet över sjöövervakningsenheter under en bilateral övning på Östersjön. Under övningen underställdes en svensk sjöövervakningsenhet, i detta fall den svenska marinens fartyg HMS Helsingborg tillfälligt den finska marinen. Minfartyget Uusimaa, som deltog i övningen, övade för sin del under svensk ledning.
6.3.2020 | 10.43
17.4.2018
Nylands brigad firar sin årsdag 18.4
Nylands brigad