Hoppa till innehåll

Offentlig delgivning - beslut av kustbrigaden 30.8.2021

Kustbrigaden
3.9.2021 9.00

Kustbrigaden har 30.8.2021 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet under perioden 29 oktober till 5 november 2021.

Beslutet berör vissa fastigheter på kustområdet och skärgård i Sibbo, Borgå, Pyttis, Kotka, Hamina och Virolahti kommuner.

Beslutet finns framlagt till påseende på försvarsmaktens officiella webbplats https://puolustusvoimat.fi/sv/kungorelser

Närmare information om beslutet får av kaptenlöjtnant Janne Kaakkurivaara, tfn 0299 800.

Beslutet hålls till påseende 30 dagar från tillkännagivandet. Delfåendet av handlingen anses ha skett den sjunde dagen efter den tidpunkt då meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats.

I Kyrkslätt 3.9.2021

Yleistiedoksianto