Merivoiminen esikunta, rak 1 Heikkilä, Kuva: Puolustusvoimat

Merivoimien esikunta

Merivoimien esikunta toimii merivoimien komentajan johtoesikuntana. Merivoimien esikunnan toimintaa johtaa merivoimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali Tuomas Tiilikainen.

Merivoimien esikunta valmistelee, suunnittelee ja toimeenpanee merivoimien komentajan käskemät merivoimia koskevat merkittävät asiat sekä toteuttaa resurssien jaon merivoimien komentajan linjausten mukaisesti.

Esikunnassa koordinoidaan merivoimien yhteistoiminta Pääesikunnan ja sen alaisten laitosten, maavoimien, ilmavoimien, Maanpuolustuskorkeakoulun, rajavartiolaitoksen ja eri viranomaisten kanssa sekä merivoimien kansainvälinen yhteistyö sotilaallisen maanpuolustuksen päämäärien saavuttamiseksi.

Merivoimien esikunta on aluevalvontalaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa mainittu lupa-asioita käsittelevä ja niitä myöntävä viranomainen.

Puolustushaaran esikuntana Merivoimien esikunta ohjaa valmius- ja joukkotuotantovaatimuksien mukaista asevelvollisten koulutusta ja alustoimintaa sekä johtaa meripuolustuksen kehittämisohjelmaan kuuluvien hankkeiden sekä merkittävimpien puolustushankintojen suunnittelun, toimeenpanon ja elinjaksohallinnan.

Merivoimien esikunta johtaa merellisissä kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa olevia suomalaisjoukkoja ja yksiköitä.

Merivoimien esikunta sijaitsee Turussa, Heikkilän historiallisella sotilasalueella.

Faktoja Merivoimien esikunnasta

 
Polttoöljyä mereen Pansion tukikohdan sotasatamassa
Rannikkolaivasto
Tiedote 3.5.2020 11.29
Onnistunut ampuma- ja taisteluharjoitus suoritettu
Merivoimat Rannikkoprikaati
Tiedote 30.4.2020 11.14
Kansainvälistä miinantorjuntayhteistyötä Itämerellä
Rannikkolaivasto
Uutinen 29.4.2020 14.26
Kansainvälistä miinantorjuntaa Saaristomerellä
Rannikkolaivasto
Tiedote 27.4.2020 12.04
Puolustusvoimien ajoneuvo peruutti ojaan Upinniemen varuskunnassa
Merivoimat Rannikkoprikaati
Tiedote 23.4.2020 16.37