Meripuolustusharjoitus 2016

Meripuolustusharjoitus 2016 (MEPU-16) on merivoimien vuoden pääharjoitus ja samalla merivoimien tärkein operatiivinen harjoitus. MEPU16 järjestetään 7.11–11.11 ja 14.–18.11.2016 Saaristomeren ja Suomenlahden meri- ja rannikkoalueilla.

"- Meripuolustusharjoitus on toteutunut ensimmäisen viikon osalta lähes suunnitelman mukaisesti ja ensimmäiselle harjoitusviikolle asetetut tavoitteet on pääsääntöisesti jo saavutettu, merivoimien operaatiopäällikkö, kommodori Jori Harju tiivistää harjoituksen ensimmäistä viikkoa ja jatkaa:

- Varusmieskoulutuksessa olevat varusmiehet ovat osoittaneet erittäin hyvää asennetta, osaamista ja toimintaa. Harjoitukseen osallistuneiden reserviläisten toiminta on ollut ihailtavan sitoutunutta ja ammattitaitoista. Samalla myös oman henkilöstön osaaminen on karttunut."

Lue uutinen harjoituksesta: Merivoimien esikunta on Merivoimien komentajan johtoesikunta

Meripuolustusharjoituksessa testataan, kehitetään ja harjoitellaan merivoimien valmiuteen ja merivoimien tehtäviin liittyviä toimintoja. Merivoimien jokapäiväinen tehtävä on riittävän valmiuden ylläpitäminen alueellisen koskemattomuuden valvomiseksi ja turvaamiseksi merialueilla. Valmius on osa sotilaallisten uhkien ennaltaehkäisyä.

Miinalaiva Kuva: Puolustusvoimat/Combat Camera

Harjoitukseen osallistuu aluksia kaikista merivoimien alusluokista sekä merivoimien rannikko- ja erikoisjoukkoja. Harjoitusjoukkojen vahvuus on noin 2 700  henkilöä, joista noin 1 400 varusmiehiä, 880 henkilökuntaa ja 420 reserviläistä. Harjoituksessa on mukana myös ilmavoimien lentokalustoa ja maavoimien helikoptereita.

Meripuolustusharjoituksen johtaa merivoimien komentaja, kontra-amiraali Veijo Taipalus.

Meripuolustusharjoitus on jatkumo

Meripuolustusharjoituksia järjestetään vuosittain. Meripuolustusharjoitus on tänä taktinen harjoitus eli erillistä osaharjoitusvaihetta ei järjestetä vaan joukot harjoittelevat kuvitteellisen skenaarion mukaisesti läpi harjoituksen.

Meritorjunta Kuva: Puolustusvoimat/Combat Camera

Harjoitus aiheuttaa kiinteistöjen tilapäisiä käyttöönottoja

Merivoimien komentaja on tehnyt 27.9.2016 puolustusvoimista annetun lain 14 §:n perusteella päätöksen kiinteistöjen tilapäisestä käyttämisestä Puolustusvoimien sotilaalliseen harjoitustoimintaan.

Päätös koskee Paraisten, Kemiönsaaren, Hangon, Raaseporin, Inkoon, Espoon, Porvoon ja Kirkkonummen kaupungin/kunnan alueilla sijaitsevia kiinteistöjä ja tiestöä 7.11 - 18.11.2016 välisenä aikana. Tarkempi alueluettelo on hallintopäätöksen liitteenä.

Päätöksen yleistiedoksianto (pdf)

Kuvat: MEPU-15 harjoitus

Päivitetty: 15.11.2016 klo 12:45