Hyppää sisältöön

Merivoimien kalusto

Kuvat kalustosta aukeavat klikkaamalla pientä kuvaa.

Kalustokuvastoa päivitetään syksyn 2020 aikana. Pahoittelemme päivityksestä johtuvia mahdollisia puutteita tai häiriöitä. 

Miinoittajat

Hämeenmaa-luokka (tekniset tiedot)

Hämeenmaa-luokan miinalaivat, MLC Hämeenmaa ja MLC Uusimaa ovat avomeri- ja jäissäkulkukelpoisia aluksia. Aluksia käytetään miinoitustehtävien lisäksi meriliikenteen suojaamiseen, merialueen valvontaan sekä johtoaluksina. Hämeenmaa-luokka soveltuu kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin.

Pansio-luokka (tekniset tiedot)

Pansio-luokan aluksia ovat miinalautat MLI Pansio, MLI Porkkala ja MLI Pyhäranta. Miinalauttoja käytetään miinoitustehtäviin sekä merikuljetuksiin.

Miinoittajat ovat Rannikkolaivastossa.

Ohjusveneet

Hamina-luokka (tekniset tiedot)

Hamina-luokkaan kuuluvat ohjusveneet PGG Hamina, PGG Tornio, PGG Hanko ja PGG Pori. Hamina-luokkaa käytetään meriliikenteen suojaamiseen ja pintatorjuntaan. Alukset soveltuvat myös ilmapuolustuksen täydentämiseen, ilma- ja pintavalvontaan sekä elektroniseen valvontaan.

Rauma-luokka (tekniset tiedot)

Rauma-luokkaan kuuluvat ohjusveneet PGG Rauma, PGG Raahe, PGG Porvoo ja PGG Naantali. Rauma-luokkaa käytetään meriliikenteen suojaamiseen ja pintatorjuntaan. Alukset soveltuvat ilma- ja pintavalvontaan, sukellusveneentorjuntaan sekä vedenalaiseen ja elektroniseen valvontaan.

Ohjusveneet ovat Rannikkolaivastossa.

Miinantorjunta-alukset

Katanpää-luokka (tekniset tiedot)

Katanpää-luokan miinanetsijöitä ovat MHC Katanpää, MHC Purunpää ja MHC Vahterpää. Alusten tehtävänä on miinanetsintä ja  valtakunnallisesti tärkeiden meriyhteyksien suojaaminen miinauhalta.

Kuha- ja Kiiski-luokka (tekniset tiedot)

Kuha-luokan heräteraivaajat ja Kiiski-luokan raivausveneet on tehty erityisesti raivaamaan herätemiinoja, mutta ne soveltuvat myös kosketusmiinojen raivaamiseen. Alukset ovat lasikuiturakenteisia.

Miinatorjunta-alukset ovat Rannikkolaivastossa.

Huoltoalukset - öljyntorjunta ja huoltotehtävät

Öljyntorjunta-alukset ovat YOR Halli (tekniset tiedot), YOR Hylje (tekniset tiedot) ja AG Louhi. Aluksia käytetään öljyntorjunta- ja huoltoalustehtäviin, ympäristövahinkojen torjuntaan, kaapelin laskuun sekä sukeltajien emäaluksena.

Huoltoalukset ovat Rannikkolaivastossa.

Komentoveneet

Syöksy-luokka (tekniset tiedot) ja Viiri-luokka (tekniset tiedot)

Syöksy-luokan komentoveneitä käytetään taisteluosastojen johtamisen tukemiseen. Alusluokkaan kuuluvat komentoveneet YFL Syöksy, YFL Jymy, YFL Raju ja YFL Vinha. Syöksy-luokan komentoveneet ovat Rannikkolaivastossa.

Viiri-luokan komentovene Askeria käytetään kuljetus- ja johtoalustehtäviin. Komentovene on Rannikkoprikaatissa.

Merikuljetuskalusto

Jehu-luokka (tekniset tiedot)

Jehu-luokan  (U-700 -luokka) on joukkojen kuljetusvene. Veneet ovat monitoimialuksia, joiden mahdolliset tehtävät vaihtelevat taistelusta, partiointi- ja saattotehtäviin sekä johto-, tuki- ja logistiikkatehtäviin.

Jehu-luokan maihinnousuveneet ovat Uudenmaan prikaatissa.

Jurmo-luokka

Jurmo-luokan joukkojenkuljetusveneitä (U-600 -luokka) käytetään miehistönkuljetuksiin. Alusluokkaa käyttää pääsääntöisesti Uudenmaan prikaati.

Valas-luokka, Kampela 3 ja Träskö-luokka

Valas-luokkaan kuuluvat kuljetusalukset YAG Vaarlahti ja YAG Vänö. Aluksia käytetään huolto- ja merikuljetustehtäviin saariston sisällä ja ne ovat miinanlaskukykyisiä.

Kampela 3 -kuljetusalusta voidaan käyttää monipuolisesti erilaisiin materiaalin ja ajoneuvojen merikuljetuksiin sekä huoltotöihin.

Yhteysalus YFL Träsköä käytetään huolto- ja henkilökuljetuksiin.

Alukset ovar Rannikkolaivastossa.

Joukkojenkuljetusvene Uisko, linnakevene ja G-vene

Uisko on merivoimien käyttämä nopea kuljetusvene. Linnakeveneitä käytetään huolto- ja henkilökuljetuksiin kaikissa merivoimien joukko-osastoissa.

G-veneitä käytetään miehistönkuljetuksiin kaikissa merivoimien joukko-osastoissa.

Koulutusalukset

Fabian Wrede -luokka (tekniset tiedot) ja Lokki-luokka (tekniset tiedot)

Merisotakoululla on kolme Fabian Wrede -luokan koulutusalusta: Fabian Wrede, Wilhelm Carpelan ja Axel von Fersen. Merisotakoulu käyttää alusluokkaa saaristo- ja rannikkomerenkulun sekä merimiestaidon koulutukseen.

Lokki-luokan koulutusalus Kajavaa käytetään Merisotakoulun eri kurssien merenkulun koulutukseen.

Koulutusalukset ovat Merisotakoululla.

Työveneet

Koetoiminta-alus Isku (tekniset tiedot)

Koetoiminta-alus Iskua käytetään monipuolisesti erilaisten tutkimuksellisten ja toiminnallisten merikokeiden toteuttamiseen.

Alus on Rannikkolaivaston.

Kaapeliveneet (tekniset tiedot) ja Haukipää-luokan hinaaja (tekniset tiedot)

Kaapeliveneet on tarkoitettu käytettäväksi johtamis- ja viestijärjestelmiin liittyvien vesistökaapelien laskemiseen ja laskun avustamiseen sekä korjaus- ja huoltotöihin.

Haukipää-luokkaan kuuluvat satamahinaajat Haukipää ja Kallanpää.

Kaapeliveneet ja Haukipää-luokan hinaajat ovat Rannikkolaivastossa.

 

Muu kalusto

Meritorjuntaohjus 85 - MTO-85 (tekniset tiedot)

Merivoimilla on käytössä ruotsalaisvalmisteinen RBS-15 SF (MTO-85M) -meritorjunta-ohjusjärjestelmä. Järjestelmä on käytössä Hamina- ja Rauma-luokan ohjusveneillä sekä meritorjuntaohjuspattereilla. Meritorjuntaohjuspatterin kalustoon kuuluvat lavettiajoneuvot ja laskinajoneuvo.

Meritorjuntaohjusta käyttää Rannikkolaivasto ja Rannikkoprikaati.

Rannikko-ohjus 06 - Euro Spike ER (tekniset tiedot)

Saksalaisvalmisteinen rannikko-ohjus RO2006 (Spike ER) on liikkuvien rannikkojoukkojen tehokas ohjusasejärjestelmä. Rannikko-ohjukset on tarkoitettu alusten torjuntaan rannikolla ja saaristossa.

Rannikko-ohjus on käytössä Uudenmaan prikaatilla.

ITO2004 Umkhonto-IR

Merivoimilla on käytössä Etelä-Afrikassa valmistettu ITO2004, Umkhonto-IR ilmatorjuntaohjusjärjestelmä. Ohjukset on sijoitettu Hämeenmaa-luokan miinalaivoihin ja Hamina-luokan ohjusveneisiin. ITO2004 on infrapunahakeutuva ohjus.

Ilmatorjuntaohjuksia käytetään Rannikkolaivastossa.

Merimiina (tekniset tiedot)

Merimiinat määritellään veden pinnalle, määräsyvyydelle tai meren pohjaan lasketuiksi räjähtäviksi laitteiksi, joiden tarkoituksena on vaurioittaa tai upottaa aluksia vaikuttamalla niiden vedenalaiseen runkoon tai ehkäistä olemassaolollaan määrätyn merialueen käyttö. Merimiinat voidaan ryhmitellä monin eri tavoin, esimerkiksi sijainnin (kelluva, ankkuroitu, pohjamiina, liikkuva), toimintaperiaatteen (kosketus- tai herätemiina) tai suunnitellun käyttötarkoituksen tai maalin (maihinnousuntorjunta- tai sukellusveneentorjuntamiina) mukaan.

Merimiinoja käytetään Rannikkolaivastossa.